1H2012 - półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe