1Q2012 - kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe