Akcjonariat

Aktualny stan posiadania akcji spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., ustalony w oparciu o zawiadomienia określone w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawia się następująco:

 Liczba akcji% akcjiLiczba głosów% głosów

Rafał Jerzy (osobiście oraz poprzez ‘Fundację Rodziny Jerzych’ 

Fundację Rodzinną)

46 224 71261,3446 224 71261,34
Francois Gros (wraz z FG International 
Investment Holding Ltd oraz Filon Investment Sp. z o.o.)
10 772 55214,2910 772 55214,29
Sławomir Winiecki4 019 5035,334 019 5035,33
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Emerytalne S.A.4 479 2665,944 479 2665,94
Pozostali akcjonariusze9 866 92913,099 866 92913,09

Akcjonariat

Kapitał zakładowy spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wynosi 18.840.733 zł i dzieli się na 75.362.932 szt. akcji (stan na 28 listopada 2016r.), emitowanych w następujących seriach:

Oznaczenie seriiIlość akcji w seriiWartość nominalna akcji (zł)
A8.925.7360,25
B3.200.1320,25
C1.602.1320,25
D18.147.7240,25
E1.814.7720,25
F8.000.0000,25
I28.557.9740,25
J2.614.4620,25
K2.500.0000,25