Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Mirosław Babiaczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) w maju 2013 r.

 

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Radca Prawny, współzałożyciel w 1993 roku oraz Senior Partner jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce – Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy sp. k. Doktorat na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Max-Planck-Institut Freiburg in Breisgau (Niemcy) oraz Universität Bayreuth (Niemcy).

 

Autor licznych publikacji naukowych, wykładowca na konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom polskiego i niemieckiego prawa gospodarczego. Od wielu lat Sędzia Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej w Warszawie. Doświadczony doradca i negocjator w krajowych i międzynarodowych procesach inwestycyjnych oraz negocjacjach handlowych. Znawca problematyki samorządu terytorialnego. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, prawa konkurencji oraz prawa energetycznego.

Jerzy Nadarzewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) od 2001 r.

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1975 – 1989 pracował w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Bydgoszczy, a od 1990 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego – specjalizuje się w sprawach gospodarczych (prawo handlowe) i cywilnych. W ciągu dotychczasowej kariery zawodowej pełnił również funkcje w organach nadzorczych szeregu spółek prawa handlowego.

Beata Jerzy - Sekretarz Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE (dawniej: MAKRUM S.A.) od 2006 r.

Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

 

Pracę zawodową rozpoczęła w 1993 r. w Przychodni Piastowskiej w Bydgoszczy - przez pierwsze 4 lata jako lekarz ogólny, później jako lekarz dermatolog. W latach 2003-2004 współwłaścicielka i lekarz dermatolog w Przychodni Vitamed w Bydgoszczy. Od 2005 r. pracuje w Przychodni Akademickiej w Bydgoszczy – lekarz dermatolog.

 

Posiada (we współwłasności z mężem Rafałem Jerzy) 18.147.724 akcji i głosów na WZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Rafał Płókarz - Członek Rady Nadzorczej

Powołany do Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. w maju 2019 r.

 

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz College of Europe (promotor: prof. L.Balcerowicz). Studia i szkolenia na uniwersytetach zagranicznych, w: Angers, Nancy i DePaul University w Chicago.

 

W latach 1994-2007 pracownik banków: Société Générale, Polskiego Banku Rozwoju, BRE Banku (obecny mBank) i Banku BPH. W dwóch ostatnich kolejno pełnił w latach 2002-2007 funkcje dyrektora departamentów bankowości prywatnej, zarządzając kilkudziesięcioosobowymi zespołami sprzedażowo-doradczymi w obszarze private banking. W latach 2007-2009 wiceprezes (senior vice-president) i członek Komitetu Zarządzającego banku prywatnego Edmond de Rothschild w Luksemburgu, oraz założyciel i dyrektor generalny polskiego przedstawicielstwa banku, wyspecjalizowanego w usługach typu wealth management. Od 2009 r. członek rad nadzorczych i komitetów audytu trzech spółek giełdowej grupy kapitałowej Caspar, niebankowego lidera rynku usług zarządzania aktywami i dystrybucji funduszy inwestycyjnych: Caspar Asset Management SA, Caspar TFI SA oraz F-Trust SA. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (od 2009 r.), Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (od 2000 r.) i na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (2017-2018). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów i bankowości, w tym monografii: „Globalne rynki finansowe” (PWN 2013) i „Bankowość osobista” (CeDeWu 2017).

 

Członek niezależny w rozumieniu regulacji rynku kapitałowego i ustawy o biegłych rewidentach.

Andrzej Paczuski - Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także licencjonowanym doradcą podatkowym. W 2003 roku Andrzej Paczuski uzyskał tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Illinois. Ukończył kurs dla doradców inwestycyjnych. To uznany ekspert z zakresu doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z sektora finansowego oraz sektora nieruchomości. Andrzej Paczuski jest autorem monografii pt. „Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób prawnych”, wydanej przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz wielu artykułów dotyczących opodatkowania instytucji finansowych, publikowanych w prasie polskiej, jak i zagranicznej. W Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita Andrzej Paczuski głosami innych doradców podatkowych został wybrany w 2008, 2009 i 2010 roku najlepszym doradcą podatkowym w Polsce świadczącym usługi na rzecz sektora finansowego. W tym samy rankingu w 2014 roku Pan Paczuski został wskazany jako rekomendowany doradca w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a w 2007 roku został uznany za jednego z trzech najlepszych doradców w kategorii optymalizacja podatkowa. Przez ponad 10 lat pracował w zespole doradztwa podatkowego PwC. Od 2006 roku Obecnie jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Paczuski Taudul.

 

Członek niezależny w rozumieniu regulacji rynku kapitałowego i ustawy o biegłych rewidentach.