Ład korporacyjny

Zaangażowanie Społeczne

Grupa Kapitałowa IMMOBILE od wielu lat zaangażowana jest w różnorodne działania pomocowe, m.in. wsparcie litewskiego hospicjum oraz pomoc studentom ze wschodu.

 

Od 2019 roku rozpoczęto nową działalność w ramach należącej do spółki fundacji IMMO. Zajmuje się ona cennym i ważnym elementem infrastruktury miejskiej – zielenią. Poprzez sadzenie drzew chcemy niwelować skutki zmian klimatycznych i zmniejszać zanieczyszczenie powietrza. Roślinność w przestrzeni miejskiej niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów, podnosząc komfort życia mieszkańców.

Kariera

Dywersyfikacja działalności stwarza nam możliwość współpracy ze specjalistami wielu branż i segmentów rynku. Pracownicy naszych spółek nieustannie wymieniają się wzajemnymi doświadczeniami i uczą nowych umiejętności. W efekcie udaje nam się wypracowywać rozwiązanie momentami nietypowe, ale zawsze skuteczne!

 

Kadra Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. to specjaliści wszechstronni, o szerokich horyzontach w spojrzeniu na biznes. Jeśli jesteś taki jak oni i chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, prześlij aplikację na adres: kadry@immobile.com.pl